83

Tr

Turco Buritto 1739
Branding for the Turco Buritto – is a Turkish restaurant.

Turco Buritto

Branding
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
Turco Buritto
6

C

Carbon 6
Livermorium
  • Atomic weight293
  • Density- g\cm³
  • Melting point- °C
  • Boiling point- °C
61

Pm

Promethium 145
50

Sn

Tin 118710
63

Eu

Europium 151964